blank

STIMULAREA DEZVOLTĂRII INDIVIDUALE A COPIILOR

In activitatea de educatie la gradinita Castelino Baby tinem cont de ritmul propriu de dezvoltare a fiecarui copil.

blank

Scopul si principiile educatiei

           Educaţia, aşa după cum demonstrează si etimologia acestui concept, nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care urmăreşte atingerea anumitor finalităţi. Finalităţile educaţiei reprezintă orientările asumate la nivel de politică a educaţiei în vederea realizării activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane, conform anumitor valori angajate în proiectarea sistemului şi a procesului de învăţământ.

Dezvoltarea timpurie, integrată a copiilor este o prioritate a UNICEF, cu rol determinant în îndeplinirea obiectivului de dezvoltare al mileniului trei şi anume: asigurarea absolvirii ciclului complet de învăţământ primar de către toţi copiii, fete şi băieţi.

Principiile care ghidează mişcarea globală de construcţie a unei lumi demne pentru copii sunt cuprinse in Declaraţia adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite si vizeaza construcţia unui sistem de educaţie timpurie a copiilor. Următoarele principii constituie cheia  pentru viabilitatea acestui sistem:

Interesele superioare ale copiilor sunt principalul obiectiv pentru toate acţiunile legate de copii.

Investiţia în copii şi respectarea drepturilor lor este una dintre modalităţile cele mai eficiente de eradicare a sărăciei.

Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă.

Orice copil este născut liber şi egal în demnitate şi drepturi.

Copiii şi adolescenţii sunt cetăţeni care dispun de capacitatea de a contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toţi.

Toţi copiii trebuie să aibă acces şi să absolve învăţământul primar, gratuit, obligatoriu şi de bună calitate.

Realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului necesită reînnoirea voinţei politice, mobilizarea şi alocarea unor resurse suplimentare la nivel naţional şi internaţional, avându-se în vedere urgenţa şi gravitatea nevoilor speciale ale copiilor.

O lume mai bună pentru copii este o lume în care toţi copiii se vor putea bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al învăţării, când copiii sunt iubiţi, alintaţi si respectaţi ca indivizi, când drepturile le sunt promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi când se pot dezvolta în pace, sănătate  şi demnitate.

Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul  prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate, fiind activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului.

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate.

Educaţia copilului începe de la naştere. Educaţia timpurie, în România, ca în întreaga lume, cuprinde educaţia copilului în intervalul de vârstă de la naştere până la intrarea acestuia la şcoală. Grădiniţa, ca serviciu de educaţie formală asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.

 

blank

ROLUL JOCUL SENZORIAL ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ, FIZICĂ ȘI EMOȚIONALĂ A COPILULUI ANTEPREȘCOLAR

Jocul senzorial este orice activitate care stimulează simțurile copilului și îi oferă posibilități nemăsurate de explorare și învățare. Jocurile senzoriale pot fi de atingere, de vedere, de auz, de miros și de gust, în funcție de organele de simț antrenate și se pot desfășura oriunde și implica orice material din natură, din jurul nostru/al copilului.

Centrul de jocuri senzoriale îl ajută pe copilul de vârstă mică să își exerseze abilități din toate domeniile de dezvoltare:

  • Motorii, fine și grosiere (trage spre el diverse recipiente, le umple si le varsă) ;
  • Să își dezvolte limbajul (numește și denumește jucăriile, culorile, simțurile) ;
  • Să asimileze concepte și noțiuni (mai mic, mai mare, greu, plutește) ;
  • Să realizeze experimente de tipul cauză-efect:
    • dacă arunc o jucărie de lemn în apă, se scufundă ;
    • dacă pun o picătură de culoare în apă, toată apa se colorează;
  • Să exerseze roluri și să integreze roluri.

Pentru jocul gustului: se aduc pe o tavă câteva fructe cunoscute de copil: măr, banană, portocală, cireșe. Sunt întrebați copiii dacă știu numele fructelor, sunt chemați să facă asocieri nume-fruct, apoi este ales câte un copil pe rând și i se ofera, cu ochii închiși  să guste o bucățică dintr-un fruct de pe tavă. El trebuie să recunoască și să numească fructul gustat. Ceilalți colegi/ adultul vor confirma dacă răspunsul dat este corect sau nu.

Pentru fixarea cunoștințelor, copiii vor colora organul de simț responsabil cu gustul: limba