Grădinița cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY realizează programe educaționale specifice învățământului preșcolar tradițional, programe menite să asigure dezvoltarea prelungită și deplină a copiilor, permitând părinților/copiilor mai multe posibilități de selecție în ceea ce privește tipul de program, activitățile opționale și cele extracurriculare și extrașcolare.

Ne propunem să răspundem societății de azi și de mâine, prin crearea unui mediu educațional deschis, flexibil, capabil să trezească interesul copiilor pentru lume, pasiunea de a descoperi și învăța.

Premisele curriculumului pe baza cărora se formează competențele-cheie, la nivel preșcolar, se realizează pe baza cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare:

A. DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃTII ȘI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamã largã de deprinderi și abilitãti (de la mișcări largi, cum sunt sãritul, alergarea, pâna la mișcãri fine de tipul realizãrii desenelor sau modelarea), dar și coordonarea, dezvoltarea senzorialã, alãturi de cunoștințe și abilitãți referitoare la îngrijire și igienã personalã, nutriție, alte practici de menținerea sãnãtãții și securitãții personale.

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALÃ – vizeazã debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii. Interacțiunile sociale mediazã modul în care copiii se privesc pe ei înșiși și lumea din jur. Dezvoltarea emoționalã vizeazã îndeosebi capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și rãspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsã corelație cu conceptul de sine se dezvoltã imaginea despre sine a copilului, care influențeazã decisiv procesul de învãțare.

Acest univers este “esenţa” în viața copilului pentru că aici învață să interacționeze cu cei din jur, atât cu adulții cât și cu copii de vârste apropiate și totodată învață să se descopere pe sine însuși, descoperind lumea exterioară. Imaginea de sine este foarte importantă în această perioadă, de aceea o considerăm ca bază în dezvoltarea copilului, acest lucru influențând decisiv procesul de învățare. Cunoașterea conceptului de sine, controlul emoțional, expresivitatea emoțională și nu în ultimul rând interacțiunea cu cei din jur, au un rol important în viața copilului, la această vârstă fiind momentul cel mai benefic pentru fixarea corectă a bazelor din punct de vedere socio-emoțional.

În cadrul activităţilor de dezvoltare personală copiii învaţă cât de frumos și politicos este să spui “la revedere!”, “buna dimineața!”. “Sărut mâna!”, cum să mănânce frumos, cum să renunțe la scutece și să folosească toaleta, cum bulele de săpun curată mânuțele și fața, cum să strângă jucăriile după ce se joacă, dezvoltarea socio-emoțională, constituind oportunitatea cunoașterii de sine și a celorlalți, dezvoltarea controlului emoțional și învingerea emoțiilor, independenţa, responsabilitatea, respectul față de mediul în care trăiesc si față de cei din jur si nu în ultimul rând Codul bunelor maniere.

C. CAPACITÃTI ȘI ATITUDINI FAȚÃ DE ÎNVÃȚARE – se referã la modul în care copilul se implicã într-o activitate de învãțare, modul în care abordeazã sarcinile și contextele de învãțare, precum și la atitudinea sa în interactiunea cu mediul și persoanele din jur, în afara deprinderilor și abilitãților menționate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ȘI PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII – vizeazã dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii semnificației), a comunicãrii (cuprinzând abilitãți de ascultare, comunicare oralã și scrisã, nonverbalã și verbalã) și preachizițiile pentru scris-citit și însotește dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

E. DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – este definitã în termenii abilitãții copilului de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilitãțile de gîndire logicã și rezolvare de probleme, cunoștințe elementare matematice ale copilului și cele referitoare la lume și mediul înconjurãtor.

Activități Curriculare

Grădinița cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY este locul unde Curriculumul național se întâlnește cu dragostea pentru predare și pentru copii. Idealul educațional are ca finalitate “dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome”. Acest deziderat este realizabil atât prin formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice cât și prin practicarea unui sport în cadrul educației formale și a celei non formale.

Grădinița Castelino Baby susține și urmărește dezvoltarea în fiecare copil a următoarelor abilități: increderea în forțele proprii și dezvoltarea stimei de sine, libertatea de exprimare, dezvoltare armonioasă si exprimarea dorințelor proprii.

Domeniile de referinta sunt:

 • Domeniul om si societate (capacitatea de relaționare, de socializare și dezvoltare emoțională)
 • Domeniul estetic și creativ (muzica, activități artistico-plastice, drama și euritmie)
 • Domeniul limbă și comunicare (dezvoltarea abilității de a descifra mesaje, de inițiere în universul literar)
 • Domeniul științe (înțelegerea naturii prin observare, prin experimente și lucrări practice)
 • Domeniul psiho-motric (coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilității generale și a rezistenței fizice)

 

Domeniul om și societate:

Copii învață să relaționeze unii cu ceilalți și cu adulții datorită faptului că informațiile primite vor fi asimilate într-un mod practic: experimentând, vizualizând, atingând și simțind; aceste acțiuni vor dezvolta dorința de a-și construi propria personalitate, de a-si adapta comportamentul propriu la cerințele grupului în care trăiește: (familie, grădinița, partenerii de joacă) și de a căpăta abilitatea de a intra în relație cu cei din jur respectând normele corecte de comportament fața de ceilalți.

Odată cu trecerea timpului prin educație și socializare copiii încep să dezvolte cognitivul, competențe și abilități (când „nu pot” și „nu vreau” se transformă în „pot”, „vreau”), manifesta față de cei din jur prietenie si toleranță, să se comporte adecvat în diferite context sociale, încep să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate personală.

Domeniul estetic si creativ:

Copiii învață să aprecieze frumosul, să răspundă emoțional și intelectual provocărilor. Lumea culorilor și a materialelor de lucru stimulează imaginația și creativitatea, transformând copiii în adevărați artiști prin:

Educație plastică:

Copiii învață să aprecieze frumosul, să răspundă provocărilor atât emoțional cât și intelectual. Lumea culorilor și a materialelor de lucru stimulează imaginația și creativitatea, transformând copiii în adevărați artiști prin: pictură, desen, lipire, mototolire.

Ei reusesc prin activitate practică să recunoasca și să utilizeze corect ustensilele de lucru specifice activității de pictură (pensula, acuarele) și să deprindă o poziție corectă a corpului față de suportul de lucru. În cadrul activității de artă și creativitate, “culoarea se joacă” atât pe pensulă cât și pe pălmuțe, astfel ca prin activități experimentale, atât copiii mici cât și cei din grupe puțin mai avansate au posibilitatea să aleagă locul de învățare prin joc.

Educație muzicală:

Copiii încep să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul sunetelor:

– să reproducă fragmente din cântecele învățate,

– să asocieze mișcările sugerate de versurile cântecelelor cu ritmul acestora,

– să cânte acompaniați de educatoare;

– să intoneze cântece pentru copii și să recunoască unele sunete din natura și chiar să participe la diferite jocuri muzicale şi concursuri creative;

Domeniul limbă și comunicare (dezvoltarea abilității de a descifra mesaje, de inițiere în universul literar)

Grădinița cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY este locul în care limbajul este dezvoltat cu ajutorul lumii de basm, cu ajutorul poveștilor și poeziilor care întroduc copiii în universul creativității și al imaginației, prin ascultare și înțelegere, vorbire și comunicare, participare la activitățile de grup, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor, totodată învățând ce înseamnă exprimarea orală și cea scrisă.

La Grădinița CASTELINO BABY copiii își îmbogățesc vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți copii din colectivitate și totodată fac progrese spre un limbaj verbal corect din punct de vedere gramatical;

Domeniul științe – activitate matematică

“Piticii” sunt introduși în universul matematicii și înțelegerii naturii, gândirii logice și rezolvarea de probleme cu ajutorul jocurilor didactice și a materialelor potrivite pentru dezvoltarea abilităților și competențelor.

Copiii de la Grădinița Castelino baby încep să recunoască, să denumească, să construiască și să utilizeze forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi), să numere și să formeze mulțimi de obiecte după mărime, formă, culoare; Să înțeleagă relațiile spațiale, să plaseze diferite obiecte într-un spațiu dat, ori să se plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat;

Să numere de la 1 la 3 sau mai mult în funcție de vârstî, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte și cifre corespunzătoare;

Domeniul știinte – cunoașterea mediului

În cadrul domeniului Științe, la CUNOAȘTEREA MEDIULUI copiii de la grădinița CASTELINO BABY își formeaza abilități care îi ajută să se descurce în mediul înconjurător și să înțeleagă relațiile dintre persoanele din jur, să recunoască persoanele apropiate din cadrul familiei cât și din colectivitate, fenomele naturii, să analizeze componentele corpului și sa respecte reguli de igiena.

Aceștia observă schimbări ce au loc în viața oamenilor, a plantelor și a viețuitoarelor în diferite anotimpuri, învață să  numească cele patru anotimpuri, să identifice fenomenele specifice fiecarui anotimp, să coreleze încălțămintea și îmbrăcămintea necesare fiecărui sezon și să recunoască fructele și legumele specifice anotimpurilor.

Copiii de la grădinița încep să recunoască animalele domestice și pe cele sălbatice, să denumească plantele și animale, mediul de viața, foloasele plantelor și utilitatea animalelor.

Domeniul
psihomotric este necesitatea copiilor de a învața să-și coordoneze mișcările corporale, să-și dezvolte mobilitatea și rezistența fizică prin:
jocurile competitive, jocurile de mișcare, exercițiile fizice.

În timp, copilul începe să cunoască jocurile de relaxare sau chiar cele susținute conducând atât la perceperea componentelor spațio-temporale cum ar fi ritm, durată, distanță, localizare cât și la dezvoltarea motricității grosiere, motricității fine, supleței, rezistenței, formarea unei ținute corporale corecte, să cunoască și să aplice regulile de igienă referitoare la echipament.

Prin formarea rutinelor, copiii dobândesc deprinderi de cooperare, competiție, spirit de echipă și abilitati cum ar fi promovarea sănătății și nutriției, dezvoltarea sănătoasă prin îngrijire și igiena corporală.

Activități extracurriculare

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera activităților de formare exercitate asupra copilului. De aceea educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor din cadrul grădiniței cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY.

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii cât și în societate.

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.

Părinții pot opta pentru activitățile adecvate copiilor lor. Scopul acestor activități este de a antrena preșcolarul în activități diverse, de a conceptualiza activitățile și informațiile primite în grădiniță, de a oferi copilului posibilitatea de a experimenta și utiliza cunoștințele asimilate, de a cunoaște lumea din jurul lui, de a-și dezvolta aptitudini speciale, de a-i antrena în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, de a le cultiva copiilor interesul pentru activităţi socio-culturale, și de a fructifica talentele personale.

Grădinița cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY este instituția în care curiozitatea specifică copilăriei pentru explorarea și descoperirea mediului înconjurător sunt întâmpinate prin organizarea activităților extracurriculare în cadrul cărora copiii participă atât în spațiul propriu cât și în afara grădiniței, la cursuri opționale pentru cei mici, cursuri ce asigură o dezvoltare normală și sănătoasă a fiecărui copil si îi ajută să reducă nivelul anxietăţii și a stresului cotidian şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Cluburi

 • Dans
 • Magie și culoare
 • Art & Craft
 • Dezvoltare personală
 • Limba Engleză
 • Robotică
 • Aritmetică mentală
Cursurile Grădiniței cu program normal și program prelungit CASTELINO BABY sunt susținute de personal didactic calificat și se bazează pe cele mai moderne tehnici în domeniu. Părinții pot alege din cursurile opționale enumerate mai sus, iar la cerere se pot introduce și altele noi.