Personalul Grădiniţei cu Program Prelungit este format din personal didactic: (educatoare calificate, psihopedagog, profesor muzică, profesor limbă engleză), personalul didactic auxiliar este format din: administrator financiar și personalul nedidactic format din: (asistentă medicală, medic, îngrijitoare, bucătar, personal igienizare, șofer, consilier juridic, contabil, inspector resurse umane).

Personalul didactic este calificat în proporție de 100 %, evaluarea lor bazându-se și pe feedback-ul obținut de la părinti, reprezentanții comunitătii locale, profesorii din învătămantul primar – în legătură cu nivelul de pregătire al copiilor pentru integrarea cu succes în clasă pregătitoare.